Trine Skei Grande har lagt fram sitt første kultur- og mediebudsjett - og mottakelsen har vært noe blandet.
Trine Skei Grande har lagt fram sitt første kultur- og mediebudsjett - og mottakelsen har vært noe blandet.

Presse­støtten økes ikke: – Et reelt kutt, sier presse­organisasjonene

Holder støtten på samme nivå. Regjeringen øker tilskuddet til innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier.

Publisert

  • Saken oppdateres og Medier24 kommer tilbake med mer 

Pressestøtten i årets statsbudsjett økes ikke. I fjor varslet departementet at pressestøtten ble redusert med 25,7 millioner kroner - og et nettokutt i pressestøtten på over 18 millioner. 

I forslaget til årets budsjett foreslår regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande at pressestøtten står på stedet hvil fra 2018 til 2019, noe som i realiteten betyr et kutt i det tradisjonelle produksjonstilskuddet.

Totalt foreslås det 313 millioner kroner i produksjonstilskudd til mediene - samme sum som i 2018. 

Presseorganisasjonene er skuffet over at man ikke har valgt å indeksjustere pressestøtten.

– Det betyr i praksis kutt, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til Medier24. 

De er samtidig klare på at dette øker deres forventninger til den varslede mediemeldingen som er ventet rundt jul. 

Innovasjonsordning økes

Samtidig som man i fjor kuttet i den generelle pressestøtten, innførte man en ny innovasjonsordning, som skulle være søknadsbasert og rettet mot redaksjonell innholdsrettet innovasjon. 

Den var på 7 millioner kroner i budsjettet som ble lagt frem i fjor. Nå foreslår regjeringen at ordningen øker med tre millioner, fra sju millioner til ti millioner kroner. 

– Ordningen er særlig rettet mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. Erfaringene fra den første søknadsrunden viser at det er et stort behov i maredet for tilskudd til innovasjons- og utviklingsprosjektet. Små, lokale medier er en berebjelke for mediemangfoldet, og er særs viktige for lokalsamfunn rundt om i hele landet. Samtidig har de få ressurser til å gjennomføre slike prosjekter på egen hånd, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding. 

– Ingen nye grep

Også mediepolitikerene er skuffet over forslaget til budsjett, og peker særlig på at man ikke øker produksjonsstøtten.

– I en tid med økt press mot den frie pressen hadde jeg forventet et krafttak for ytringsfriheten, i stedet har fått kutt og ingen nye grep, sier SVs mediepolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård til Medier24

Mediepolitisk talsperson i Høyre, Tage Pettersen, sier at man må komme tilbake med nye grep når man skal behandle stortingsmeldingen om medier. 

– Mediestøtten videreføres på samme nivå og det legges på 3 nye millioner i innovasjonsstøtten. NRK får på sin side en mindre økning i lisensen enn de søkte om. Så får vi komme tilbake til eventuelle strukturendringer og justering av nivåer når vi skal jobbe med mediemeldingen, sier han til Medier24

Powered by Labrador CMS